Salmon	Mania

Salmon Mania

$27.00

6 pcs sashimi, 5 sushi, 6pcs spicy salmon roll